IN NAME CARD-THẺ NHỰA

  • danh thiếp – name card.

    Đối với mỗi doanh nghiệp hay cá nhân, danh tính là điều hết sức quan trọng trong giao dịch nên người ta đã sáng tạo ra danh thiếp – name card.Danh thiếp là 1 mảnh giấy kích thước nhỏ có thể bỏ vừa … Chi tiết>>